Efekt Flynna

Dodany dnia: 30.09.2013

Pracownia Testów Psychologicznych

 

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w różnych krajach świata stwierdzono, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wyniki dzieci, młodzieży i osób dorosłych uzyskiwane w testach inteligencji systematycznie rosły. Zjawisko przyrastania wyników w testach inteligencji wraz z upływem czasu po raz pierwszy opisał James Flynn. Większe przyrosty wyników obserwuje się w testach inteligencji płynnej niż w testach inteligencji skrystalizowanej, choć polskie badania nie potwierdziły tej prawidłowości. Natomiast zarówno z polskich, jak i z zagranicznych badań wynika, że największe przyrosty obserwuje się u osób o niskim poziomie inteligencji.

 

Konsekwencją efektu Flynna jest „starzenie się” norm w testach inteligencji oznaczające, że im więcej czasu upłynęło od momentu normalizacji testu, tym normy są mniej trafne tzn. mniej dokładnie odzwierciedlają pozycję jednostki na tle grupy odniesienia. Im starsze są normy, tym bardziej zawyżone są otrzymane wyniki (w stosunku do wyników, które otrzymano by stosując aktualne normy).

 

Źródło: www.practest.com.pl

 

« wróć do aktualności