Pomoc

Pomoc

Obszary, w których możemy pomóc (wybór kategorii):

Problemy wychowawcze i emocjonalne Trudności szkolne Zaburzenia seksualności człowieka

 

Psychoedukacja:

ADHD (kampania)

AIDS

Alkoholizm

- Anonimowi Alkoholicy

Anoreksja i bulimia

Autyzm

Autyzm - diagnoza

Depresja

- Depresja - konsultacje, terapia

Dysleksja

Dziecko krzywdzone

Higiena snu. Jak zadbać o zdrowy sen?

Interwencja kryzysowa

Kryzys emocjonalny

Logopedia

Młodzieżowy Telefon Zaufania

Mobbing

Nadużycia w Internecie

Narkomania

Narkomania (Karan)

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP" (Warszawa)

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna (Legionowo)

Przemoc (Niebieska Linia)

Przemoc w Internecie

Przemoc w szkole

Prześladowanie w sieci

Reedukacja

Reedukacja (poradnik dla rodziców)

Uzależnienie (niepokojące sygnały)

- Zaburzenia psychiczne - konsultacja, terapia

Zespół Aspergera

 

Opinia P.P.P.

Orzeczenie P.P.P

Pojęcia używane w opiniach - słowniczek

Pojęcia używane w opiniach - słowniczek (materiały ze strony P.P.P. w Legionowie)

 

Telefony zaufania:

Adopcyjny Telefon Zaufania - tel. 22 827 50 23,

Antydepresyjny Telefon Zaufania Centrum Itaka - tel. 22 654 40 41,

Infolinia AA - tel. 801 033 242,

Młodzieżowy Telefon Zaufania - tel. 192 88,

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - tel. 801 120 002,

Ogólnopolski Telefon Zaufania "Narkotyki, Narkomania" - tel. 801 190 990,

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - tel. 800 120 226,

Telefon zaufania Dla Dzieci i Młodzieży - tel. 116 111,

Telefon Zaufania dla Ojców i Dzieci których Prawa nie są Przestrzegane - tel. 22 844 14 82,

Telefon Zaufania dla Zaginionych i ich Rodzin Fundacji Itaka - tel. 22 654 70 70, 801 247 070,

Telefon Zaufania Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu - La Strada - tel. 22 628 99 99,

Telefon Zaufania HIV/AIDS - tel. 22 692 82 26, 801 888 448,

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - tel. 800 121 212,

Telefon Zaufania Stowarzyszenia Lambda (orientacja i tożsamość seksualna) - tel. 22 628 52 22,

Telefon Zaufania Zielona Linia HIV/AIDS - tel. 22 621 33 67,

Warszawska "Niebieska Linia" - tel. 22 668 70 00.