Problemy wychowawcze i emocjonalne

Problemy wychowawcze i emocjonalne

 

Przykładowe kategorie problemów:

 • Problemy okresu dojrzewania,
 • Trudności emocjonalne (smutek, lęk, zaburzenia nastroju),
 • Relacje społeczne (rodzinne, rówieśnicze),
 • Przemoc,
 • Odczuwanie długotrwałego napięcia i stresu,
 • Zaburzenia psychosomatyczne,
 • Zaburzenia psychiczne (zaburzenia osobowości, nerwice, depresja),
 • Eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, dopalacze, narkotyki),
 • Uzależnienia,
 • Zaburzenia odżywiania,
 • Samouszkodzenia,
 • Problemy wychowawcze (modyfikacja zachowań, trudności w wypracowaniu skutecznego systemu oddziaływań wychowawczych),
 • Doradztwo zawodowe (określanie zdolności i preferencji zawodowych).

 

Diagnostyka:

 • Inteligencja,
 • Kompetencje społeczne,
 • Kreatywność,
 • Osobowość,
 • Stres,
 • Temperament,
 • Testy HR,
 • Wartości,
 • Zainteresowania,
 • Zdrowie:
  • Depresja, obniżenie nastroju,
  • Kontrola emocji,
  • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych, stresowych,
  • Wypalenie zawodowe.

 

Prosimy o kontakt w celu ustalenia zasad współpracy.

 

Kontakt

Możliwe formy kontaktu - kliknij