Oferta

Oferta

 

Oferujemy Państwu skuteczną i profesjonalną pomoc w następujących obszarach:

- Aktualne trudności w życiu osobistym i zawodowym,

- Kontrola emocji (smutek, złość, lęk),

- Niskie poczucie własnej wartości, brak wiary w siebie,

- Trudności w relacjach społecznych, nieśmiałość,

- Stres, nerwica, depresja,

- Występujące objawy psychosomatyczne,

- Zaburzenia snu,

- Przemoc (fizyczna, psychiczna, seksualna),

- Dysfunkcje i zaburzenia seksualne,

- Uzależnienia,

- Trudności wychowawcze, problemy okresu dojrzewania,

- Trudności szkolne.

 

Zapewniamy całkowitą dyskrecję, pracując zgodnie z zasadami zachowania tajemnicy zawodowej. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, połączone ze szczegółową analizą wyników badań. Dbamy o wysoki standard świadczonych usług, stale podnosząc kwalifikacje zawodowe i współpracując z innymi specjalistami.

 

Proponujemy następujące formy pomocy i wsparcia:

Konsultacje

  • Zwykle jedno lub kilka spotkań ze specjalistą w celu omówienia trudnej sytuacji, problemu i wspólnego znalezienia możliwie najlepszego rozwiązania danej sytuacji.

Wizyty domowe

  • Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy wizyty domowe u klienta (szczególnie przydatne w sytuacjach, w których klient nie może dotrzeć do psychologa z powodu swojego samopoczucia, stanu zdrowia).

Pomoc on-line

  • Forma pomocy stworzona dla osób, które wolą pozostać anonimowe lub nie mają czasu na wizytę w gabinecie.

Diagnostyka

  • W zależności od zgłoszonego problemu możliwe jest wykonanie odpowiednich testów psychologicznych lub seksuologicznych. Pozwala to wybrać najbardziej korzystną w danej sytuacji formę pomocy.

Doradztwo zawodowe

  • Forma wsparcia polegająca na przygotowaniu klienta do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. Przydatna jest osobom, które stoją przed wyborem kolejnego etapu edukacji lub zawodu, osobom już pracującym, które z różnych powodów chcą zmienić zawód oraz osobom poszukującym pracy. Pomoże uświadomić sobie potencjał zawodowy, realnie ocenić planowane działania.

Reedukacja (terapia pedagogiczna)

  • Oferta dotyczy działań specjalistycznych, które pozwolą skorygować trudności dziecka w uczeniu się na różnych etapach edukacji. Zajęcia terapeutyczne przyczynią się do usprawnienia technik szkolnych (pisania, czytania) oraz poprawią poziom opanowania wiadomości i umiejętności szkolnych.
  • Terapia pedagogiczna dla uczniów z trudnościami w koncentracji uwagi, nauce j. polskiego (czytanie, pisanie) oraz matematyki.

Terapia ręki

  • Ćwiczenia usprawniające rękę i przyczyniające się do poprawy jakości, czytelności pisma. Podczas zajęć następuje poprawa sprawności ruchowej ręki, zdolności manipulacyjnych oraz optymalizacja napięcia mięśniowego.

 

Specjalistyczny Gabinet Psychologiczny "Strefa Umysłu" - nie tylko dobry psycholog.

Oferujemy konkurencyjne ceny, zachęcamy do kontaktu.