Psychologia

Psychologia

Obszary, w których możemy pomóc (wybór kategorii):

Problemy wychowawcze i emocjonalne


Wyszukiwarka kodów ICD-10 (kliknij)

Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych - international classification of diseases (kliknij)

 

Słowo psychologia składa się z dwóch greckich wyrazów: "psyche" i "logos" co dosłownie oznacza studiowanie duszy. Później rozwinie się w kierunku studiów nad umysłem. Dzisiaj wielu autorów definiuje psychologię jako naukowe badanie zachowań i procesów umysłowych. Psychologia uważana jest za naukę społeczną i humanistyczną,  która za pomocą obiektywnych metod obserwacji i eksperymentu uzyskuje wnioski dotyczące zachowań (jawnych lub ukrytych), a także procesów umysłowych (mniej lub bardziej świadomych). Psychologia bada też wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie i interakcje z otoczeniem.

 

Psychoedukacja:

ADHD - attention deficit hyperactivity disorder

Anoreksja i bulimia (zaburzenia odżywiania)

Autyzm

Autyzm - diagnoza

Definicja psychologii

Depresja sezonowa - SAD

Destrukcyjne Zaburzenia Zachowania

Doradztwo zawodowe - materiały dla nauczycieli

Doradztwo zawodowe - strona dla uczniów

Dostęp do dokumentacji badań psychologicznych

Dysleksja

Higiena snu. Jak zadbać o zdrowy sen?

Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci - karta wybranego zachowania

Klasyfikacja DSM-IV Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (fragment)

Kodeks Etyczno - Zawodowy Psychologa

Kontrola stresu

Mechanizm reakcji psychologicznej w sytuacji nagłej straty

Mobbing

Niedostosowanie społeczne

Opinia PPP

Orzeczenie PPP

Pojęcia używane w opiniach - słowniczek

Pojęcia używane w opiniach - słowniczek (materiały ze strony P.P.P. w Legionowie)

Sytuacja kryzysowa

Tajemnica zawodowa w pracy psychologa

Testy psychologiczne - kategoryzacja

Testy psychologiczne - ochrona praw autorskich

Testy psychologiczne - opis narzędzi

Uprawnienia psychologa

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych - kryteria

Zespół Aspergera

Żałoba - jak udzielić wsparcia