System doradztwa zawodowego

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) jest to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System powinien określać: role i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy.

(A. Łukaszewicz, Szkolny doradca zawodowy KOWEZiU 2003)

 

Zasady tworzenia WSDZ:

 • Szkoła jest zobowiązana do opracowania i realizacji WSDZ,
 • Prawidłową realizację WSDZ umożliwia:
  • zatrudnienie w szkole doradcy zawodowego,
  • wykonywanie zadań doradcy zawodowego przez pedagoga szkoły,
  • wykonywanie zadań doradcy zawodowego przez przeszkolonego nauczyciela.

 

Dodatkowe informacje (klinij na linki poniżej):

 

Narzędzia diagnostyczne - rozpoznawanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych:

 

Strona Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) - kliknij.

 • poradnictwo zawodowe w systemie edukacji,
 • szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego,
 • wyszukiwarka CKU, CKP, ODDZ.