PIAAC

Dodany dnia: 08.10.2013

MEN

 

Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies).

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC zostało przeprowadzone w latach 2011-2012 w 24 krajach. Łącznie przebadano 166 tys. osób w wieku 16-65 lat. Badanie przygotowała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Celem badania PIAAC jest pomiar trzech umiejętności:

  • rozumienia tekstu,
  • rozumowania matematycznego,
  • wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Umiejętności te mierzone są na skali od 0 do 500 punktów. Kompetencje mierzone w PIAAC są niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz nabywania nowej wiedzy i nowych umiejętności. PIAAC dostarcza również informacji m.in. na temat związków pomiędzy kompetencjami, wykształceniem i sytuacją na rynku pracy. Dane uzyskane w badaniu pozwalają na ocenę jakości kapitału ludzkiego a na tej podstawie także ocenę potencjału gospodarczego i spójności społecznej w badanych krajach.

PIAAC

(kliknij i zobacz wyniki badania)


Źródło: www.men.gov.pl

 

« wróć do aktualności