Przyjmuje leki czy bierze?

Dodany dnia: 05.11.2013

ORE

 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczęło ogólnopolską kampanię „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty - do leczenia, nie do brania”.

Bezpośrednimi adresatami kampanii są dorośli - rodzice i nauczyciele młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat ryzyka używania leków dostępnych bez recepty przez dzieci i młodzież w celach pozamedycznych oraz przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom.

W ramach kampanii przygotowane zostały publikacje, które są dostępne również w wersji elektronicznej, na stronie KBPN:

  • podręcznik dla rodziców pt.: "O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii" (kliknij),
  • scenariusz zajęć z rodzicami dla nauczyciela pt.: "Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi" (kliknij).

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (www.kbpn.gov.pl).

Kampania prowadzona jest pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Partnerami kampanii są: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kuratoria Oświaty, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Sanitarny, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Urzędy Marszałkowskie.

 

Kampania KBPN

 

Źródło: www.ore.edu.pl

 

« wróć do aktualności