Terminy wakacji letnich

Dodany dnia: 23.07.2013

MEN

 

Propozycja Polskiego Związku Organizatorów Turystyki dotycząca wprowadzenia różnych terminów rozpoczynania wakacji letnich nie jest możliwa do zaakceptowania.

Zróżnicowanie terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, w różnych regionach kraju znacznie utrudniałoby organizację roku szkolnego, ponieważ uniemożliwiłoby ustalenie jednolitych dla całego kraju terminów sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, co spowodowałoby, że uczniowie  nie mieliby zapewnionych takich samych warunków realizacji treści podstawy programowej. To spowodowałoby także różnice w terminach przekazywania do szkół przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zaświadczeń z wynikami sprawdzianu i egzaminów, a w konsekwencji różne terminy rekrutacji do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

« wróć do aktualności