Test Rorschacha

Dodany dnia: 29.11.2013

Pracownia Testów Psychologicznych

 

Stanowisko Pracowni Testów Psychologicznych PTP w sprawie treści internetowych dotyczących Testu Rorschacha.

W ostatnim okresie w Internecie coraz częściej pojawiają się szczegółowe materiały dotyczące metod projekcyjnych:

  • materiały bodźcowe używane w technikach projekcyjnych,
  • sugestie dotyczące „pożądanych”, „bezpiecznych”, czy też „prawidłowych reakcji” oraz
  • sugestie dotyczące interpretacji.

Zazwyczaj zawierają one konglomerat faktów, domniemań i zupełnie fałszywych informacji wynikających z niewiedzy autorów, a zmierzających do zdyskredytowania tych metod.

Najwięcej tego typu wiadomości można znaleźć na temat testu Rorschacha, który przedstawia się jako przestarzałą metodę, niespełniającą podstawowych wymogów psychometrii i wykorzystywaną przez psychologów-szarlatanów do wyciągania nieuprawnionych wniosków na temat konkretnych zachowań człowieka, na przykład „wykrywania” jego działalności przestępczej, aktów przemocy, nadużywania alkoholu itp.

Prezentowane są różne formy „psychozabawy” z wykorzystaniem prawdziwego materiału bodźcowego, których wykonanie kończy się „interpretacją” stanowiącą parodię diagnozy psychologicznej. Ani taki sposób wykonania testu, ani jego interpretacja nie ma nic wspólnego z rzeczywistymi zasadami jego przeprowadzania i interpretacji. W efekcie dostępne w internecie informacje wprowadzają w błąd potencjalnych badanych, budzą ich nieufność i poczucie zagrożenia, zwłaszcza jeśli występują w sprawach sądowych.

Test Rorschacha posiada bogatą literaturę dotyczącą procedury badawczej, sposobu obliczania wyników oraz ich interpretacji. Współcześnie wyniki badań potwierdzają wysoki poziom wartości diagnostycznej tego testu według systemu Exnera, a krytyczne głosy merytoryczne są okazją do doskonalenia tej metody. Pracownia Testów Psychologicznych prowadzi obecnie badania nad polskimi normami do tego systemu.

 

Źródło: www.practest.com.pl

« wróć do aktualności