Zaburzenia w nauce mowy i pisma

Dodany dnia: 12.12.2014

MEN

 

Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych, opracowali i wydali broszury dla rodziców i nauczycieli na temat dysleksji oraz specyficznego zaburzenia językowego (SLI).

 

Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?

Syntetyczne, przystępnie napisane źródło wiedzy na temat dysleksji. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące zjawiska dysleksji, rozpoznawania jej ryzyka oraz wspomagania dzieci z tym problemem. Broszura skierowana jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W poradniku tym można znaleźć m.in. test wiedzy na temat dysleksji, listę objawów ryzyka dysleksji, informacje dotyczące jej genezy i występowania, a także praktyczne wskazania i rozwiązania dotyczące pomocy dzieciom z ryzykiem dysleksji w domu i przedszkolu / szkole.


SLI – specyficzne zaburzenia językowe. Podstawowe informacje dla rodziców i nauczycieli.

Pierwsza w Polsce publikacja upowszechniająca współczesną wiedzę naukową na temat mało rozpoznawalnego w Polsce specyficznego zaburzenia językowego (Specific Language Impairment – SLI). Zaburzenie to charakteryzuje się trudnościami w uczeniu się języka ojczystego i posługiwaniu się nim (występuje u 7% dzieci). Przeznaczona jest dla rodziców i nauczycieli. Zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące SLI: Co to jest? Czym się charakteryzuje? Jakie są jego konsekwencje? Ponadto zawiera informacje praktyczne dotyczące sposobów pomocy i udzielania wsparcia dzieciom dotkniętym tym zaburzeniem.

 

IBE

 

Broszura - Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? (kliknij)

Broszura - SLI – specyficzne zaburzenie językowe. Podstawowe informacje dla rodziców i nauczycieli. (kliknij)

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

« wróć do aktualności